חנוכה של מדע וטבע באושילנד

חנוכה של מדע וטבע באושילנד